kennis

Binnenkort deelt I can change hier haar kennis op het gebied van (buurt) composteren, lokale voedselproductie en irrigatie met regenwater.
Inmiddels hebben we veel zelf veel kennis en ervaring opgedaan, en krijgen we regelmatig feedback van klanten en buurtbewoners over hun ervaringen.